Reservation

Reservation Information

Vi har en VIP-rum vilket gör att vi kan ta emot stora grupper upp till 50 personer med reservation.
Faktura betalning är även tillgängligt för företag
Kontakt: 08-888-552